Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam
345/134 Tran Hung Dao, Dist. 1, HCMC
+8428 39208503

DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Cộng với dịch vụ thông dụng như kho lạnh dịch vụ phân phối, chúng tôi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng hỗ trợ khách hàng:

1244555

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng như: nhặt hàng, dán nhãn, phân loại hàng hóa, cân hàng, dán tem, PAXD (Trung chuyển hàng đã được định sẵn nơi đến), NAXD (Nhận hàng, chia lẻ, trung chuyển hàng). Ngoài ra, chúng tôi phân loại hàng hóa, phân hạng, đóng gói, rửa hàng. Hệ thống cấp đông giúp làm giảm nhiệt độ nhanh xuống -40+C

img_divider

DỊCH VỤ KHÁC