Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam
345/134 Tran Hung Dao, Dist. 1, HCMC
+8428 39208503

HỆ THỐNG KHO LẠNH

  • 15,000 vị trí pallets
  • Được thiết kế cho các dịch vụ giá trị gia tăng
  • 17 phòng với sức chứa từ 200 đến 3000 pallets
  • Nhiệt độ bảo quản từ -25oC đến +22oC
  • Bảo hiểm hàng hóa trong kho được đảm bảo
  • Hệ thống kệ rack sáu tầng với đội xe nâng tầm cao
  • Có phòng đệm phục vụ cho dịch vụ cross docking

Kho lạnh ABA được nâng cấp thân thiện với môi trường, giảm khí thải carbon.